NAŠE RADY A DOPORUČENÍ:

Rozlišení

Snímky jsou exponovány na fotografický papír v rozlišení 300 až 400 dpi. Měly by proto obsahovat odpovídající počet obrazových bodů. Doporučený počet obrazových bodů je uveden v tabulce:

Formát fotografie 9x13 10x15 13x18 15x21 20x30 30x45
Technologické minimum 480x640 576x768 768x1024 960x1280 1024x1365 1200x1600
Doporučené 768x1024 800x1200 1024x1365 1200x1600 1344x1792 1704x2272

Pozn. rozlišení větší než doporučé nemá vliv na kvalitu zhotovených fotografií, klade ale nárok na datový přenos

Obrazové formáty

Doporučujeme používat formát JPEG (*.jpg). Jedná se o formát vyvinutý pro ukládání obrazových souborů, volba kvality mezi stupni 5-10. Ostatní formáty (BMP, TIFF atd.) nejsou pro zasílání po internetu vhodné.

Úpravy snímků

Pokud je třeba, je možné si před odesláním snímku k výrobě fotografii připravit např. vlastní výřez snímku. Úpravy barev nedoporučujeme, pokud nebyl Váš monitor zkalibrovám. Kalibrační tabulku pro základní kalibraci Vašeho monitoru Vám na požádání rádi zašleme.

Máte-li zájem o základní vyvážení barev, korekci jasu a kontrastu, případně doostření snímku fotolaborantem zvolte o něco dražší provedení " Foto s úpravou". Provedení "Bez úprav" je naopak zpracováno plně automaticky bez zásahu operátora.

Ořez/ Bílé okraje / Volný formát

Snímky pořízené digitálním fotoaparátem nemají zpravidla poměr stran stejný jako kinofilm. Obvykle má snímek z digitálního fotoaparátu poměr stran 3:4. Osvit provádíme na fotomateriál obvyklých rozměrů, kde jsou poměry stran přibližně 2:3. Proto je nutné při zadávání zakázky určit, jakým způsobem snímek na fotopapír umístit

Ořez snímek je zvětšen a vyplňuje celou plochu fotopapíru, přesahující část obrazu je osově odříznuta
Bílé okraje snímek je vložen "dovnitř" fotopapíru, u kratší ze stran zůstanou bílé okraje
Rámeček snímek je zvětšen a vyplňuje celou plochu fotopapíru, přesahující část obrazu je osově odříznuta a doplňena okrajem do formátu fotografie.

Některé aplikace podporují pro vybrané šíře papíru také volbu "Volný formát". Snímek je exponován na fotopapír v celé své délce. Volba je vhodná pro panoramatické símky.

Technologický ořez

Při osvitu na fotografický papír dochází z technologických důvodů k 2-3% zvětšení obrazu a tím k jeho ořezu stejně jako při zpracování fotografii z klasického filmu. Proto neumísťujte hlavní obrazové prvky( hlavy, text apod.) k okrajům snímku. Fotoaparáty kompenzují tento technologický ořez tím, že je v hledáčku vidět o něco méně, než se zaznamená na film nebo paměťové medium.

Rozměry pro výrobu digitálních fotografií

Kvalita výsledných fotografií úzce souvisí s rozlišením vašich digitálních předloh. Pokud máte například digitální fotografie v malém rozlišení 640x480 bodů, mohli byste být zklamáni, pokud byste z ní nechali vyrobit papírovou. Takové rozlišení můžete však s výhodou používat při internetových prezentacích.

Rozlišení osvitové jednotky FotoStar Südcolor je 294 dpi. Potřebný počet obrazových bodů získáte vynásobením dpi a požadovaném rozměru v palcích.

Například fotografie 10x15cm je 4x6 palců, tj. delší strana by měla mít v ideálním případě 6 x 294 = 1764 bodů.

Tabulka doporučených rozměrů

Rozměr fotografie v cm Rozměr obrázků v pixelech
Minimum Dobrá kvalita Nejvyšší kvalita
9x13 450x750 700x1000 1050x1500
10x15 600x900 800x1200 1200x1800
13x18 750x1050 1000x1400 1500x2100
15x21 900x1200 1200x1600 1800x2400
20x30 1200x1800 1600x2400 2400x3600
30x45 1800x2800 2400x3600 3600x5400

Jak vybrat správný formát fotky

Původní obrázek

Původní obrázek z digitálního přístroje má poměr stran většinou 4:3 (např. 1280x960). Naproti tomu výsledná fotografie má poměr stran jiný (13x9 cm). Tento nesoulad je nutno při výrobě fotky z digitální předlohy nějak vyřešit.

Nabízíme vám několik možností jak digitální předlohu výsledné fotce přizpůsobit. Výslednou fotku v obrázcích značí červený rámeček.

Ořez

Prvním a zároveň nejběžnějším řešením je přizpůsobit velikost předlohy tak, že nějaká její část se na výslednou fotografii nevejde a bude ořezána.

Výhodou je, že bude pokryta celá fotografie, nevýhodou pak že část předlohy může být ořezána.

Bílé okraje

Druhým řešením je přizpůsobit předlohu tak, aby se na výslednou fotografii vešla celá. Na krajích pak zůstanou bíle okraje.

Výhodou je, že se použije celá předloha, nevýhodou pak jsou bílé okraje, které mohou působit rušivě.

Panoráma

Posledním námi nabízeným řešením je použití nestandardní velikosti fotografie. Z vybraného rozměru je pak použit pouze jeden.

Výhodou je, že se použije celá předloha a na fotce nezůstanou žádné bílé okraje, nevýhodou je nestandardní velikost fotografie.

Pozn.: K jistému minimálnímu ořezu dochází z technologických důvodu vždy.